dawniej
Z dziejów prasy garwolińskiej

Tradycje prasy garwolińskiej sięgają lat I wojny światowej. W 1916 roku zaczął wychodzić tygodnik - organ urzędowy powiatowych okupacyjnych władz niemieckich. Miejscowa prasa ukazywała się z niewielkimi przerwami aż do 1936 roku, następnie w latach okupacji niemieckiej (1939 -1944) zaspokajając głód wiedzy m.in. o wydarzeniach na frontach II wojny światowej i działalności polskich władz państwowych na uchodźstwie. Wychodziła także w pierwszym okresie "drugiej konspiracji" i walki organizacji niepodległościowych z narzuconą władzą. Wznowiona w 1981 roku, a następnie po 1989 roku w okresie przemian ustrojowych, wychodzi do chwili obecnej.

We wspomnianym wyżej okresie wychodziła również - i to dość licznie - prasa szkolna, organizacji harcerskich, żołnierska, parafialna, zakładowa i związkowa. Ogółem w latach 1916 - 1998 ukazywało się kilkadziesiąt tytułów prasowych, w tym kilkanaście gazetek szkolnych.

PRASA SZKOLNA

Gazetki te redagowali i wydawali uczniowie (a w niektórych szkołach nauczyciele) miejscowych szkół średnich oraz podstawowych w Garwolinie. Zamieszczano w nich informacje z życia szkół oraz działających w nich kół zainteresowań. Były wśród nich:

Młoda myśl, miesięcznik młodzieży Gimnazjum w Garwolinie. Numer 2 ukazał się w styczniu 1924 r. w formacie 35 x 22 cm i objętości 8 stron. Redaktorem był Jan Pióro, wydawcą Koło Literackie. Redakcja i administracja mieściły się przy ul. Długiej 26. Czas ukazywania i liczba wydanych numerów nieznane. W numerze m.in. artykuł A.A. Kałaski -"Nasz bilans" omawiający działalność koła literackiego i samokształceniowego oraz harcerstwa w okresie ostatnich 3 lat.

Gazetka Szkolna, wydawana w roku szkolnym 1944/1945 przez klasę I Liceum Ogólnokształcącego. Skład zespołu redakcyjnego, nakład, szata graficzna, objętość i liczba wydanych numerów nieznane.

Nowa Myśl, wydawana przez samorząd klasowy I licealnej w 1947 r. Wychowawcą klasy był profesor Michał Baj - Trylowski. Wydano 5 numerów pisma. Skład zespołu redakcyjnego, nakład, szata graficzna i objętość nieznane.

Nasza Myśl, miesięcznik wydawany przez Kółko Literackie w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 1947/1948. Skład zespołu redakcyjnego, nakład, szata graficzna, objętość i liczba numerów nieznane.

Nasze Głosy, wydawane przez 6-osobowe Kółko Redakcyjne w Liceum Ogólnokształcącym w pierwszych miesiącach 1955 r. Wydano 3 numery pisma. Skład zespołu redakcyjnego, nakład, szata graficzna i objętość nieznane.

Magazyn Szkolny, miesięcznik wydawany przez Kółko Ekonomiczne w Technikum Ekonomicznym w Garwolinie, kierowane przez mgr Andrzeja Dyguta. Numer 1 ukazał się w styczniu 1967 r. Skład zespołu redakcyjnego, nakład, szata graficzna, objętość i liczba wydanych numerów nieznane.

Ble - Ble. dwumiesięcznik. Nr 1 wrzesień - październik 1993 r. Redaguje Komitet Redakcyjny Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Garwolinie. Redaktor prowadzący Mirosław Zięba (kierownik świetlicy), fotoreporter Robert Odziemczyk, wydawca, druk, skład M. Piotrowski.
W artykule "Kochani!!!" redakcja pisała m.in.: "Rozpoczynamy wydawanie naszej, własnej, szkolnej gazety. Głęboko wierzymy w to, że sprostamy Waszym oczekiwaniom. Chcemy, by pismo to było forum wymiany informacji i poglądów, by każdy, kto ma coś do powiedzenia miał możliwość i sposobność pełnej i nieskrępowanej prezentacji swego zdania..." W numerze zamieszczono wywiad z dyrektorem Klemensem Ptachem oraz składy osobowe samorządów klasowych i informacje o Wydziale Zaocznym istniejącym od 1 września 1967 r. Objętość numeru 20 stron, format 21 x 29,5 cm. Nr 2, 1994 r., dwumiesięcznik. Gazeta świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Garwolinie. Redaguje zespoł w składzie: redaktor naczelny Małgorzata Tomaszek, zastępca redaktora naczelnego Anna Tatała, sekretarz redakcji Wioletta Osial, fotoreporter i skład Robert Odziemczyk, korespondenci klasowi - przewodniczący samorządów klasowych - 37 osób, druk M. Piotrowski, opieka nad całością - M. Zięba. Objętość 20 stron.

Dodatek Prezentacje Ble - Ble, Forum Szkolnej Twórczości Artystycznej. Nr 1/1994. Zamieszczono w nim wiersze, fraszki i piosenki. Objętość 4 strony.
Nr 3, 1995 r., dwumiesięcznik. Skład zespołu redakcyjnego jak numeru poprzedniego (Nr.2/1994r). Zamieszczono w nim m.in. wywiad ze Zbigniewem Janasem oraz informacje o SKS "Skrzat" działającym w szkole od 3 stycznia 1974 r. Objętość 20 stron.

Dodatek Prezentacje Ble - Ble. Forum Szkolnej Twórczości Artystycznej. Nr 1/2/1995. Objętość 4 strony.

Dodatek Almanach Walentynkowy. Specjalny okolicznościowy dodatek gazety Ble - Ble. Objętość 4 strony.

Dodatek Bursik - internacki dodatek Ble-Ble, Nr 1/1995, objętość 2 strony.

Jagódka śpi, gazetka wydawana w Liceum Ogólnokształcącym przez zespół redakcyjny w składzie: Olga Żelazo, Anna Łubian i Michał Łubian. Nr 1 - 09 listopada 1993r. Objętość 8 stron, format 14,8 x 21 cm. Nr 2 (bd) 1994r. stron 8. W numerze m.in. wywiad z wicedyrektorem LO Ewą Żukowską pt. "Gdy miałam 17 lat".

Jagódka ciągle śpi, gazetka wydawana w Liceum Ogólnokształcącym. Nr 1 - 09 marca 1995r. Redaktorzy naczelni: Aneta Trzpil i Rafał Łubian. W składzie zespołu redakcyjnego m.in. Magda Piwowarczyk, Kinga Skawińska, Karolina Kenig, Paulina Czarnecka, Marek Siudowski i Michał Kopik. W numerze m.in. "Mało poetów?" - sprawozda nie z rejonowego konkursu recytatorskiego i poezji śpiewanej w GOK. Format 14,8 x 21 cm, objętość 12 stron.
Nr 2, 7 kwietnia 1995r. W skład zespołu redakcyjnego wchodzili: Magda Piwowarczyk, Paulina Czarnecka, Aneta Trzpil, Ola Gąsiorowska, Karolina Kenig, Magda Miętus, Agnieszka Biedrunka, Kinga Skawińska, Magda Żurawek, Ela Ekiert, Agnieszka Mucha, Marek Siudowski, Piotr Dybcio, Michał Siudowski, Patryk Pałyska, Tomasz Sawicki, Michał Kopik i Rafał Łubian. W numerze m.in. opis święta szkoły ("Józefinki") oraz wywiad z Grażyną Karwowską-Winiarek, dyrektorem GOK ("Przekroczyć próg nadziei"). Objętość 16 stron.

Wiadomości spod ławki, gazetka wydawana w Szkole Podstawowej nr 1 w 1995r., w roku szkolnym 1994/1995. Pisana ręcznie i odbijana na ksero. Ukazały się dwa numery. W skład zespołu redakcyjnego wchodzili: nauczycielka Jolanta Maszkiewicz i uczniowie: Małgosia Szlązek (redaktor naczelny i ilustrator), Kasia Grajkowska. (red. skarbnik i ilustrator), Małgosia Michalik (red. skarbnik), Iwona Michalik (red. kronikarz), Wojtek Żurawek (redaktor). W numerze 1 redakcja pisała: "W naszej gazetce znajdziecie ciekawe opowiadanie, humory, aktualności szkolne, wywiady z ciekawymi osobami, łamigłówki, a w dziale pt. "Ciekawostki przyrodnicze" dowiecie się jak żyją i jakie mają zwyczaje zwierzęta. Znajdziecie także kącik, dzięki któremu być może odnajdziecie Wasze zguby. Celem założenia gazetki jest rozjaśnienie i urozmaicenie dni spędzonych w szkole. Mamy nadzieję, że nas polubicie, nasza gazetka spełni swą rolę. Nasze humory będą Was bawić, opowiadania Was zaciekawią, z humorem rozwiążecie nasze łamigłówki i będziecie naszymi stałymi czytelnikami". W numerze 1 ukazał się m.in. wywiad z dyrektorem Grzegorzem Głowackim ("Chciałem być nauczycielem").
Przeprowadziły go: K.Wielgosz, E.Miętus, I.Trzuskowska, A.Bokus i E.Ćwierkniewska z klasy V b.

Studnia, gazetka wydawana w Liceum Ogólnokształcącym.
Nr 1, grudzień 1995 r. (opis patrz "Głos Garwolina" Nr 1/96) Objętość 16 stron. Projekt strony tytułowej Paulina Czarnecka. W skład zespołu redakcyjnego wchodzili: Ewa Frelek, Marek Siudowski, Michał Kopik, Agata Szczęśniak, Aneta Trzpil, Magda Żurawek, Maciej Cegielski, Marzena Kościesza i Paulina Czarnecka. Nr 3 (grudzień 1996r.) Objętość 16 stron. Redaktor naczelny Anna Bureć. W numerze m.in. informacja o wyborach do samorządu szkolnego ("Już po wyborach").

Studnia. Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego, marzec 1997 r., stron 14. W numerze m.in. sprawozdanie z wystawy rysunku i malarstwa Pawła Głaszczki i Moniki Metery ("Nauczyciele i ich pasje"), informacje o teatrze szkolnym "Panda" oraz regulamin samorządu uczniowskiego.

Komar, gazeta ekologiczna wydawana przez Klub Młodego Ekologa w Liceum Ogólnokształcącym. Nr 1, październik 1997 r., stron 14.

Na pijecie, gazetka wydana w Liceum Ogólnokształcącym.
Nr 1, grudzień 1997 r. Redakcja: Anna Piwowarczyk, Agata Szczęśniak i Dorota Skrajna. Ilustracje Janusz Sybilski. Stron 20. W numerze m.in. informacje o udziale uczniów LO w II Międzywojewódzkim konkursie recytatorskim literatury frywolnej renesansu i baroku w Łukowie w dniu 27 października 1997r. ("Strzała Amora").

Nasz Januszek. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie. Garwolin, 9 grudnia 1997 r. W składzie zespołu redakcyjnego: P.Piątek, A.Filipowska i A.Rękawek z klasy VIII. W numerze m.in. wywiad z Kamilą Cieślańską, nauczycielką zatrudnioną w szkole od I977r. oraz podstawowe daty z historii szkoły otwartej w 1977r. Wydana na 20-lecie szkoły.

Prasa ZHN

Panaceum, pisemko dla młodych gniewnych i nie tylko. Wydawane przez ZHP Garwolin, w okresie od września 1990 r. do lutego 199Ir. ukazywało się w Liceum Ogólnokształcącym w Garwolinie. W skład grupy redakcyjnej wchodzili: B. Piechota, J. Zarzycka (Nr 1 i 2), A. Kobus, K. Dusza i Marcin Kobus, od Nr 4 - B. Piechota i grono bliskich współpracowników. Ukazało się 6 numerów, w tym jeden nadzwyczajny. Motto: "Zabawa nie jest równoważna lekkomyślności. Pożytku w niej nie mniej niż w zimnej mądrości." Pisane ręcznie i częściowo na maszynie i odbijane na powielaczu, format pisma 14,8 x 21 cm, objętość Nr 1-6; 8 stron, numeru nadzwyczajnego - 1 karta, nakład nie znany. W poszczególnych numerach występują działy: Mała galeryjka, To i owo z LO, Poetycki urok. Kącik uśmiechu i Muzyczne okienko. Zamieszczano w nich m.in. informacje o wydarzeniach w szkole: o początku roku szkolnego (Nr 1), "półmetku" (Nr 2), występie kabaretu, koncercie młodych talentów i spektaklu teatralnym (Nr 4). W Nr 5 zamieszczono m.in. wywiad ze Zbigniewem Winiarkiem na temat szkoły społecznej (Chcemy sami sobie zgotować inny - oby lepszy - los) oraz artykuł "Studniówka 91".

Bez tytułu, ukazywało się w Liceum Ogólnokształcącym w Garwolinie od 3 czerwca 1991 r. do 30 listopada 1991 r. Harcerski Magazyn Młodzieży Szkolnej (Nr 6). W Nr 1 redakcja pisała: "NOWOŚĆ! "Bez tytułu" - następca "Panaceum". Drodzy umęczeni, zestresowani, stłamszeni licealiści ! W trosce o waszą wiedzę, przepełnione umysły, postanowiliśmy dostarczyć Wam prawdziwej intelektualnej rozrywki. Jest to gazeta dla wszystkich, poczynając od moli książkowych kończąc na wyczynowcach sportowych." ... "Bez tytułu" jest na razie redagowane przez grupę harcerzy z 4 DSH "Adventure". Na razie, ponieważ liczymy na dołączenie się Was!. Was wszystkich, którzy macie coś do powiedzenia na dowolny temat, o ile zaakceptuje to nasz naczelny. Z chęcią wydrukujemy też zdanie naszych nauczycieli. CZEKAMY NA WASZ ODZEW!!!". Adres kontaktowy: Krzysztof Kobus. Od Nr 4 skład redakcji: Irmina Andrzejak, Krzysztof Kobus, Alicja Kowalczyk i Edyta Mucha; Nr 6 i 7 - Irmina Andrzejak, Małgorzata Kałaska i Krzysztof Kobus. W gazetce zamieszczano informacje z życia szkoły oraz ankiety, np. na temat lekcji religii i sześciostopniowej skali ocen. W Nr 6 redakcja pisała m.in. "...W związku z pytaniami wielu osób dlaczego tak wiele w naszej gazecie krytyki szkoły, która jest wszak naszym drugim domem odpowiadamy: Naszym skromnym zdaniem hasełko to jest mocno przebrzmiałe i "wyświechtane" (przepraszam za niestosowne słowo) przez minione 40 lat. Tak że... spróbujmy spojrzeć prawdzie w oczy - nigdy tak nie było. Czy zdarzyło się drodzy czytelnicy, aby gdziekolwiek ktokolwiek jakąkolwiek szkołę lubił? My wcale nie staramy się na siłę szkoły krytykować, tylko kto powiedział, że mamy ją lubić? Aha i jeszcze: "Prawdziwa cnota krytyk się nie boi." ... Można przecież z nami polemizować...". W następnym, ostatnim numerze redakcja pisała: "Wszystko się kiedyś kończy, tak, że i my (o czym zawiadamiamy ze smutkiem) zawieszamy działalność. Prawdopodobnie znajdzie się wielu, którzy się ucieszą. Trudno. Przyczyny tej "śmierci": - prozaiczne. Redakcja to dwie osoby z maturalnych klas + 1 student. Nauka ma priorytet, a poza tym nie na wszystko ma się 24 godziny na dobę; - Brak zainteresowania i współpracy zniechęca. Co tu dużo mówić spodziewaliśmy się większego odzewu wśród uczniów." Gazetka pisana częściowo ręcznie, częściowo na maszynie i odbijana na powielaczu. Format 15 x 21 cm, objętość 8 stron. Nakład nie znany.

80 lat harcerstwa na Ziemi Garwolińskiej 1913-1993, jednodniówka wydana przez Komendę Hufca ZHP w Garwolinie. Zamieszczono w niej zdjęcia z życia hufca, artykuł dr Zbigniewa Gnata-Wieteski - 80 lat służby Bogu, Polsce i bliźnim, informacje o Hufcu "ORŁÓW" oraz wieści z drużyn ZHP. Druk o objętości 24 str.

ZEW, magazyn harcerski Hufca ZHP "Orłów" w Garwolinie. Redaktor naczelny hm. Zbigniew Winiarek. Ukazały się trzy numery pisma od 12 października do 12 grudnia 1990 r. Zamieszczano w nich materiały z życia Hufca. W Nr 2 ukazały się m.in. wypowiedź Marcina Kobusa na temat -"Jaki Związek Harcerstwa Polskiego?", oraz dzieje proporca Szarych Szeregów Hufca "Orłów" w Garwolinie w opracowaniu phm Janusza Staniszewskiego ps."Sęp". Format pisma 21 x 29,5 cm, objętość 8-12 stron. Wydawca ZHP Komenda Hufca w Garwolinie ul. Marzysza (obecnie Żwirki i Wigury) 16.

Zew Orłów, magazyn harcerski wydawany przez ZHP Komendę Hufca "Orłów" Garwolin od 1992 r. W numerze 3 (kwiecień 1992 r.) pisano; "Gazetę redagują Krzysztof Kobus, Andrzej Zarzycki i Edyta Głaszczka oraz grono współpracowników nadsyłających materiały, to jest: Zbigniew Winiarek, Iwona Kamińska, Paweł Żak. Jeśli chcesz z nami współpracować, czekamy na ciebie, przyjdź, skontaktuj się." W numerach 6 i 7 redakcja informowała; "...numer został przygotowany i złożony przez Krzysztofa Kobusa w oparciu o materiały nadesłane..."Oprawę graficzną zapewniali Andrzej i Iwona Zarzyccy. Później w skład redakcji wchodzili: Monika Stępień, Małgorzata Hachaj, Anna Łubian, Beata Głażewska, Jacek Saganek, Marcin Tudek, Rafał Czajka i Paweł Żak (Nr 18), Grzegorz Kosmala i Tomasz Salamończyk. Numer 28 przygotowali: Aneta Głaszczka, Marcin Tudek, Tomasz Salamończyk i Krzysztof Kobus. W numerze 12 (listopad 1993 r.) redakcja pisała: "Historia hufcowego magazynu jest wcale nie taka krótka. Pierwsze trzy numery 3 lata temu pod tytułem "ZEW", a potem 8 numerów "ZEWU ORŁÓW" pod redakcją K. Kobusa -człowieka "orkiestry" naszego harcerskiego światka. Krzysiek kończy właśnie studia, nie ma zbyt wiele czasu na inne sprawy poza swymi drużynami "Adventure" i stąd nowa redakcja magazynu garwolińskich harcerek i harcerzy oraz naszego Hufca.
Pomysł na gazetę jest bardzo prosty - redagować ma ją jak największa ilość środowisk, nakład będzie dużo większy niż poprzednio, będzie to jedyne źródło informacji o Hufcu, zawartość magazynu to "przełożenie" postanowień ostatniego Zjazdu Hufca. Na ile to się uda, zobaczymy już wkrótce." W poszczególnych numerach ukazało się wiele informacji o pracy drużyn i Hufca.
W numerze 18 (luty 1994 r.) zamieszczono kilkanaście wypowiedzi w ankiecie - Czym jest dla mnie harcerstwo ? W następnym numerze phm Anna Przybysz pisała ("Ja też byłam w Duszpasterstwie..."): "...Dzisiaj coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to, jakim człowiekiem, kobietą i psychologiem teraz jestem w dużej mierze jest owocem działalności w Duszpasterstwie Harcerek i Harcerzy. Dlatego tak bardzo bolą mnie słowa tych, którzy w druhach i druhnach z Duszpasterstwa widzą tylko dewotki. Czy nie nadszedł już czas, żeby różne plotki i mity krążące na temat Duszpasterstwa skonfrontować z rzeczywistością ? A na koniec wszystkim harcerzom życzę, aby mogli powiedzieć o swoich drużynach to, co ja napisałam o ukochanym Duszpasterstwie." Magazyn ukazuje się nieregularnie, np., Nr 37 (styczeń-luty 1997 r.), Nr 38 (grudzień 1997 r.). Format; początkowo 21 x 29,5 cm, później 14,8 x 21 cm, objętość 6-16 stron.

[źródło:] Głos Garwolina nr 3/1998 i 6/1998

do góry rimk '07